Hoppa över navigering
 •   1

  Förvaltningsinformation

 • Kommunstyrelsen beslutar intensifiera arbetet med att påtala nödvändigheten av att väg 776 rustas upp, sträckan från länsgränsen till väg 344. Uppdraget med att leda påverkansarbetet lägges på den arbetsgrupp med politiker och tjänstemän som ska leda arbetet att revidera kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsen uppdrar samtidigt till arbetsgruppen att se över möjligheterna för kommande exploatörers medfinansiering i det lokala vägnätet och övrig infrastruktur i samband med storskaliga etableringar inom kommunen.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadsutskottet beslutar anslå 45 kkr. ur kommunens investeringsbudget till inköp mindre skridskorink med placering vid Kullstaskolan. Resterande medel till rink med tillbehör vilken beräknas kosta 70 kkr. tas från en för ändamålet avsedd fond. En förutsättning för att rinken ska anskaffas är att driften och skötseln av rinken sker antingen med hjälp av skridskointresserade föräldrar eller via en förening. Beslutet skicks vidare till kommunstyrelsen för fastställelse.

  Bilagor

 •   4

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   5

  Bevakningslistan

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.