•   1

  Verksamhetsinformation

 •   2

  Ekonomi och budget 2020

 •   3

  Frisktal

 •   4

  Elevhälsoenkät

 •   5

  Bevakningslista

 •   6

  Årshjul

 • Att godkänna redogörelsen av skolpliktsbevakning för maj 2019 i enlighet med gällande rutin för det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Barn- och utbildningsutskottet beslutar att som huvudman godkänna rapportering av beslut och vidtagna åtgärder gällande anmälan om kränkande behandling i maj 2019 enligt skollagen.
 • Att godkänna rapporteringen av kö till förskolan.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.