•   1

  Verksamhetsinformation

 •   2

  Skogsbrukspolicy

 •   3

  Årets Vildhuss, Årets Guldstjärnor, Årets unga företagare 2021

 •   4

  2021 års kulturstipendiater

 • Att föreslå kommunstyrelsen att anta den reviderade bilagan till kommunstyrelsens delegationsordning Att föreslå kommunstyrelsens att konstatera att till delegationsordningen hör följande bilagor. Personalfrågor, allmän verksamhet, näringslivsfrågor och samhällsbyggnad Individ-och familjeomsorgen Vård och omsorg Förskola Grundskola
 •   6

  Uppdrag från arbetsutskottet till kommundirektören, avseende kränkningar, hot, trakasserier etc.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.