Hoppa över navigering
 •   1

  Information delegationsbeslut LVU

 •   2

  Tjänstemannaförslag

 •   3

  Avvikelserapport till IFO Bräcke kommun

 •   4

  Avvikelserapport till förskola/grundskola Bräcke kommun

 •   5

  Yttrande överklagan vård enligt LVU

 •   6

  Överflytt av ärende från annan kommun

 •   7

  LVU upphör, 2019-08-15

 •   8

  LVU 11§ omplacering till föräldrahem, 2019-07-26

 •   9

  LVU 11§ omplacering till jourhem, 2019-07-19

 •   10

  LVU upphör 2019-06-28

 •   11

  Rekvisition av statsbidrag för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen

 •   12

  Beslut om länsövergripande gemensamt Barnahus

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.