• Att Sociala utskottet beslutar att den riksnorm som kommer beslutas för år 2021 ska gälla för beräkning av försörjningsstöd i Ragunda kommun från och med 2021-01-01. Att sociala utskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

  Bilagor

 •   2

  Information om beslut enligt LVU §6 och LVU §11

 •   3

  Information placering på HVB enl SoL

 •   4

  Ansökan LVU

 •   5

  Övervägande avseende placering i familjehem enl LVU

 •   6

  Information om beslut enligt LVU 6§ och LVU 11§

 •   7

  Information om delegationsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL

 •   8

  Information om beslut enligt LVU 11 §

 •   9

  Placering enligt LVU 11 §

 •   10

  Verksamhetsinformation AMI

 •   11

  Verksamhetsinformation IFO

 •   12

  Verksamhetsinformation Vård och Omsorgsenheten

 •   13

  Verksamhetsinformation Kostenheten

 •   14

  Återkoppling Nipängen

 •   15

  Trygghetsboende

 •   16

  Orosanmäln - rutiner

 •   17

  Socsam

 •   18

  Presentation av MAS

 •   19

  Äldreomsorgslyftet 2020, 2021

 •   20

  Äldreomsorgssatsning 2021, riktade medel

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.