• -Att Kommunstyrelsens sociala utskott hos Förvaltningsrätten Härnösand ansöker om vård enligt 4 § lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall avseende Johnny Erlandsson, f: 700105-8259. -Att Kommunstyrelsens sociala utskott begär att förvaltningsrätten i Härnösand förordnar att ett beslut om vård enligt 4 § LVM ska gälla omedelbart enligt 43 § LVM.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.