•   1

  Information förenklad handläggning ekonomiskt bistånd

 •   2

  Verksamhetsinformation IFO

 •   3

  Verksamhetsinformation, vård och omsorg

 •   4

  Verksamhetsinformation Kostenheten

 •   5

  Verksamhetsinformation AMI

 •   6

  Budget 2022

 •   7

  Covid-19

 •   8

  Information från MAS

 •   9

  Information om Lex Sara

 •   10

  Information om Nipängen

 •   11

  Delrapport, äldreomsorgslyftet

 •   12

  Umgängesbegränsning enligt LVU

 •   13

  Information om ordförandebeslut jml LVU

 • Att Sociala utskottet i Ragunda kommun beslutar att Ragunda kommun ska teckna ett tillfälligt avtal avseende gemensamt Familjehemscentrum under perioden 2021-07-01 – 2021-12-31 samt att det belopp som Bergs kommun skulle ha betalat till verksamheten för perioden fördelas mellan Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund baserat på befolkningsmängd den 1 november 2020. Att ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
 • Att Sociala utskott beslutar att förslaget på ny taxa för familjerådgivningen höjs enligt förslag av styrgruppen till 200 kr per besök och att nya taxan ska gälla från och med 1 april 2021. Att sociala utskottet efter beslut skickar ärendet vidaretill Kommunstyrelsen för beslut.

  Bilagor

 • Att kommunstyrelsens sociala utskott antar förslag till ändring i Individ- och familjeomsorgens delegationsordning p. 3.14 som sitt eget förslag och lämna det till Kommunstyrelsen för fastställande.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.